ឯកឧត្តមបណ្ឌិតស៊ាងប៊ុនលាងនិងលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿនបានអញ្ចើញចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្កការការពារជំងឺកូវីដ-១៩លើកទី៣(ដុសជម្រុញ)

ភ្នំពេញៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំសមេ្តចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពីទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កាលៈទេសៈនូវវិធានការទប់ស្គាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ឥឡូវនេះសមេ្តចបានឲ្យចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជូនកុមារចាប់ពីអាយុ៦ឆ្នាំដល់អាយុ១១ឆ្នាំទូទាំងប្រទេស។

នៅថ្ងៃទី១៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២១ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស៊ាង ប៊ុនលាង រដ្ឋលេខាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​។

លោកជំទាវ ហ៊ុន ប៊ុនធឿន ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេស និសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។​ លោកជំទាវឧកញ៉ា ហ៊ុន សុភា បានអញ្ជើញមកចាក់វ៉ាក់សាំងការពាកូវីដ-១៩លើកទី៣(ដូសជម្រុញ)​នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសម្តេចឪ-សម្តេចម៉ែ ឫស្សីកែវ។

ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមេ្តចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែនបានយកចិត្តទុក្ខដាក់ពីសុខភាពនិងអាយុជីវិត្តប្រជាពលរដ្ឋនូវវិធានការទប់ស្គាត់ឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នូវវិធានការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្កការការពារជំងឺកូវីដ-១៩។